V E L K O M M E N   T I L  P I R I U M           La deg inspirere...

 -UTVIKLINGSARBEID FOR DEG SOM JOBBER MED OG FOR BARN

Pirium tilbyr kurs, veiledning og konsulenttjenester til ansatte i barnehager som ønsker å utvikle seg

 

 

 

 

postpiriumshage.no

 

 

 

 

 

Flere kurs for deg som jobber for og med barn

 12. september (planleggingsdag)

Medvirkning også i samlingsstunden!” for assistenter og fagarbeidere med Nuria Moe

Leder eller pedagog- ja takk begge deler” for styrere og ped.ledere med Nina Nakling

 20. oktober , halvdagskurs fra 13.00 til 15.30

Sjef i eget liv! Ingvard Willhelmsen snakker om hvordan vi best mulig kan takle verdens press, stress og omstillinger.

 11. november (planleggingsdag), todelt

Filosofiske samtaler i barnehagen” for hele personalet med Ariane Schelderup

Det musiske mennesket” for hele personalet med Jon Roar Bjørkvold

Vestlandske barnehagedager 2. – 3. februar 2012

OSS IMELLOM

To dager fylt med meningsfylt innhold og gode opplevelser

Velkommen

 

Velkommen til kurs

onsdag 7. september

med Kari Pape

                 Gjør plass for leken og gi alle en plass!

                                - om lek, vennskap og sosial kompetanse

 

Har vi glemt leken i jakten på kunnskapen? Har leken blitt borte i vår iver etter å fylle barn med rektangler og bokstaver? Er barnehagen i ferd med å bli en arena der instrumentell læring står i fokus? I så fall gjør vi barn en stor urett. ”Barndommen er en livsfase med stor egenverdi,” heter det. Da må vi minne oss selv om hva det vil si å være barn. For et barn er det en selvfølge å leke, uten å tenke på at leken skal være nyttig for dem i framtiden. For barnet er det å delta i lek med andre barn forbundet med ”den gode barndom”! Å stå utenfor dette sosiale fellesskapet tilhører barndommens skyggeside.

Dannelse handler om å bli seg selv, sammen med andre.

Leken er barnets egen ”dannelsesreise”!

 

      Kurset passer for hele personalgruppen

 

 • Fra oppdragelse til dannelse
  • Kommer rammeplanens framtidsperspektiv i konflikt med barndommens egenverdi? Har tanken om utdanning tatt plassen til danningen?

 

 • Hvorfor leker barn?
  • Om lekens egenverdi.

 

 • Hvorfor er leken så viktig?
  • Om ”å bli seg selv, sammen med andre”
  • Om sammenhengen mellom språk og deltakelse i lek
  • Om sammenhengen mellom deltakelse i lek, utvikling av vennskap og utvikling av sosial kompetanse

 

 • Hvordan kan vi arbeide for å utvikle barns lekemuligheter i barnehagen?
  • Barns deltakelse i lek – den voksnes ansvar!
  • Hvordan få en bedre oversikt over det som skjer i den såkalte ”frilek-perioden”?
  • Hva gjør vi når barn ikke leker?
  • Hvordan hjelper vi barn som av en eller annen grunn står utenfor leken?

 

 • Lek fra plan til praksis
  • Hvordan planlegge og legge til rette for god lek?
  • Hvordan dokumentere arbeidet?
  • Hvordan skape refleksjon over voksenrollen?
  • Hvordan vurdere de voksnes innsats?

 

 

Kurset foregår i Gimle sine lokaler i Kong Oscarsgate 18

 

klokken 09.00 til 15.00

 

Prisen på kurset er kroner 950,- per deltaker inkludert lunsj, kaffe/te, frukt og kake

 

Påmelding til post@piriumshage.no

 

Påmeldingsregler

Påmelding skal skje skriftlig og er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig til post@piriumshage.no

Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften.

Ved av melding senere enn 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften.

Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre.

 

Om Kari Pape

Kari er utdannet førskolelærer og har hovedfag i førskolepedagogikk fra 1999. I perioden 1988 – 2004 eide og drev hun Kari Papes barnehage i Oslo.

Siden 1997 har Kari holdt en rekke kurs og foredrag for ansatte og foreldre i barnehager og skoler i Norge og Sverige.

Siden høsten 2000 har jeg også utført konsulenttjenester for kommuner og barnehager.

Kari Pape har skrevet åtte bøker om aktuelle temaer innenfor barnehage og skole.

 

 

www.piriumshage.no© 2010 •org.nr:995 695 529